Shawano Cinema
1494 E Green Bay St
Shawano, WI 54166
715-524-3636

SHOWTIMESPRINT

DOWNTON ABBEY: A NEW ERA

Thu, May 26
5:30 8:10
Fri, May 27
5:30 8:10
Sat, May 28
2:45 5:30 8:10
Sun, May 29
2:45 5:30 8:10
Mon, May 30
2:45 5:30 8:10
Tue, May 31
2:45 5:30 8:10
Wed, Jun 1
5:30 8:10
Thu, Jun 2
5:30 8:10

FIRESTARTER

Thu, May 26
5:30

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

Thu, May 26
5:00 7:45
Fri, May 27
5:00 7:45
Sat, May 28
2:15 5:00 7:45
Sun, May 29
2:15 5:00 7:45
Mon, May 30
2:15 5:00 7:45
Tue, May 31
2:15 5:00 7:45
Wed, Jun 1
5:00 7:45
Thu, Jun 2
5:00 7:45

THE BAD GUYS

Thu, May 26
5:15

COMING ATTRACTIONS

TOP GUN: MAVERICK

Thu, May 26
8:00
Fri, May 27
5:15 8:00
Sat, May 28
2:15 5:15 8:00
Sun, May 29
2:15 5:15 8:00
Mon, May 30
2:15 5:15 8:00
Tue, May 31
2:15 5:15 8:00
Wed, Jun 1
5:15 8:00
Thu, Jun 2
5:15 8:00

BOB'S BURGERS: THE MOVIE

Thu, May 26
7:45
Fri, May 27
5:15 7:45
Sat, May 28
2:30 5:15 7:45
Sun, May 29
2:30 5:15 7:45
Mon, May 30
2:30 5:15 7:45
Tue, May 31
2:30 5:15 7:45
Wed, Jun 1
5:15 7:45
Thu, Jun 2
5:15 7:45

TOP GUN: MAVERICK (OUTDOOR THEATER)

Fri, May 27
8:45
Sat, May 28
8:45
Sun, May 29
8:45